top of page
[AC-CIP] Logo ACTION CLUB.png
COVER-01.jpg
AVATAR-01.jpg

AC'S RECRUITMENT 2020

                      BAN NHÂN SỰ

Ban Nhân sự gắn liền với nhiệm vụ tuyển dụng các thế hệ ACers hàng năm, đào tạo và phát triển nội bộ bằng cách nâng cao năng lực thành viên, ghi nhận và khen thưởng những cá thể xuất sắc, gắn kết từ bên trong và củng cố hình ảnh CLB ở bên ngoài.


 

BAN NHÂN SỰ

7BE481FC-013F-483C-913A-F1943F3C58A9.jpg
4EE9F012-0E89-4EBA-ADE9-16549E2B6D10.jpg

BAN MARKETING

                     BAN MARKETING


Với nhiệm vụ mang hình ảnh của ACTION Club đến với sinh viên và doanh nghiệp, Ban Marketing đã và luôn nỗ lực với công cuộc tạo ra những chiến dịch truyền thông đậm chất AC đồng thời đem đến những giá trị rất riêng trong việc truyền cảm hứng và cung cấp kiến thức kỹ năng.

            BAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Ban Phát triển Dự án có nhiệm vụ chính là “phát triển dự án”, từ lên nội dung chi tiết cho các chương trình đến điều phối toàn bộ các sự kiện của AC, với mục đích đem lại giá trị thiết thực bằng cách thực thi hiệu quả và ấn tượng nhất.

F37CA0C1-2BCF-4174-AFD6-093AB689F52A.jpg

BAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 

                   BAN ĐỐI NGOẠI

Ban Đối ngoại với hai sứ mệnh quan trọng: Tập trung, đẩy mạnh việc tạo dựng mối quan hệ bền vững với các đối tác chiến lược, cộng đồng CLB Đội, nhóm đồng thời đảm bảo sự phát triển toàn diện của các thành viên.

BAN ĐỐI NGOẠI

9EF30997-D5B5-42F8-B1D8-D19D97051D84.jpg
bottom of page