top of page
TRACGHIEM-02.png
RECRUIT-01.png

​*Lưu ý: Trò chơi chỉ mang tính chất giải trí, kết quả sẽ không đánh giá đúng hoàn toàn mức độ tương thích của bạn với các kiểu người chơi tàu lượn. 

​Bỗng nhiên, tàu bắt đầu đi chậm lại khi lên độ cao mới. Bạn cảm thấy...

bottom of page