top of page
TRACGHIEM-02.png
RECRUIT-01.png

​*Lưu ý: Trò chơi chỉ mang tính chất giải trí, kết quả sẽ không đánh giá đúng hoàn toàn mức độ tương thích của bạn với các kiểu người chơi tàu lượn. 

​Làm người ai lại làm thế, tồi quá đi! Quay lại và chọn đáp án khác "văn minh" hơn bạn nhé!

bottom of page