top of page
ĐĂNG KÍ.png

Giá vé: 30.000 VNĐ

Sau khi nhận được CODE tại hộp thư cá nhân, các bạn có thể

bấm vào đây để bắt đầu Vòng 1 và nộp CV về cho ban tổ chức.

MOMO.png
bottom of page